Kontaktní osoba z. spolku - Jiří Zorník

Součástí sportovní činnosti zapsaného spolku TATRAN Kohoutovice, z.s. je i provoz a správa tenisových dvorců v areálu na ulici Voříškova. Tenisové kurty s mnohaletou historií vybavené správním zázemím (objektem Calcio) jsou v současné době využívány členy oddílu, veřejností, slouží jako zázemí pro tenisovou školu pracující převážně s dětmi a mládeží a jsou základnou pro kohoutovický závodní tenis. 

Přední čtyři pronajímané dvorce slouží celoročně jako zázemí pro tenisovou školu TENISOVÝ KLUB TILIA, z.s., která se věnuje výchově mnoha desítek dětí a dále slouží pro širokou veřejnost. V zimním období je na pronajímaných dvorcích zajištěn provoz přetlakové haly pro veřejnost, tuto činnost zajišťuje v Kohoutovicích TennisLinden s.r.o. včetně online rezervačního systému (tel.: 721 254 008).

Zadní čtyři dvorce poskytují zázemí sportovnímu tenisovému oddílu TATRAN Kohoutovice, z.s. a  dále tyto využívají členové oddílu. Závodní kohoutovický tenis reprezentují dvě smíšená družstva, která se účastní soutěží družstev pod hlavičkou ČTS a dále veteránská mužstva, která jsou rovněž účastna seniorských regionálních soutěží. V rámci TO oddílu je organizována mezi členy tzv. KTL (Kohoutovická tenisová liga jednotlivců). 

Na správě a údržbě tenisových dvorců se mimo jiné každoročně podílí desítky dobrovolníků z řad členů spolku.

TENISOVÝ ODDÍL TATRAN Kohoutovice, z.s.

PŘEDSEDA TO

Patrik Evanžin Ing.
tel.: +420 604 924 694
Email: patrik.evanzin@gmail.com

HOSPODÁŘ TO / ZÁVODNÍ TENIS
Radek Lipovský
tel.: +420 724 721 957
Email: lipovsky@dopravasilnice.cz

SEKRETÁŘ TO
Aleš Kobza Mgr.,Ph.D.
tel.: +420 723 987 747
Email: akob@seznam.cz