Kontaktní osoba z. spolku - Jiří Zorník

Naši činnost podporuje po dlouhá léta řada sponzorů, kterým patří mimořádné poděkování. Hlavními partnery jsou: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihomoravský kraj, Město Brno, Městská část Brno-Kohoutovice, Národní sportovní agentura a společnost Teplárny Brno, a.s..