Kontaktní osoba z. spolku - Jiří Zorník

.

Vítejte na oficiálních stránkách organizace - zapsaného spolku TATRAN Kohoutovice, z.s.

Naši činnost podporuje po dlouhá léta řada sponzorů, kterým patří mimořádné poděkování. Hlavními partnery jsou: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Městská část Brno-Kohoutovice, Národní sportovní agentura, společnost Teplárny Brno, a.s., Adámek GAS s.r.o. Poděkování patří samozřejmě také všem ostatním partnerům a spolupracujícím subjektům. Kompletní přehled sponzorů a partnerů najdete ZDE.

Organizace TATRAN Kohoutovice, z.s. je zapsaným spolkem. K 1. 10. 2016 došlo v souladu s požadavky soudobé legislativy ke změně názvu z Tělovýchovná jednota TATRAN Kohoutovice na TATRAN Kohoutovice, z.s.. Předchozí zápis společnosti Tělovýchovné jednoty TATRAN Kohoutovice do OR je datován k 31. 5. 1990. Náš spolek se od svého vzniku až do současnosti věnuje soustavnému zajišťování sportovního vyžití zejména pro obyvatele Kohoutovic a blízkého okolí. Převážná část naší činnosti je věnována organizační a trenérské práci s dětmi a mládeží. Naše organizace zastřešuje čtyři sportovní odvětví: FOTBAL, TENIS, BASKETBAL, CYKLISTIKA.

Udržujeme, zajišťujeme chod a snažíme se rozvíjet fotbalový stadion s přilehlým tenisovým areálem v Brně Kohoutovicích na ulici Voříškova.

Naše činnost je postavena především na odhodlání a práci velké skupiny nadšenců, kteří většinu svého volného času tráví snahou zajistit optimální podmínky pro provozování vybraných sportovních odvětví široké veřejnosti. Jsme otevřeni všem a srdečně Vás zveme do našich řad, pravidelně pořádáme nábory dětí a snažíme se rozšířit členskou základnu o další sportovce.

Náš fotbalový oddíl TATRAN Kohoutovice nabízí kvalitní fotbalové zázemí pro děti všech věkových kategorií. Snažíme se dát příležitost všem dětem. Naše hřiště je situováno v nádherném prostředí přírodní lokality Holedná. Neváhejte a přijďte mezi nás. Pravidelně pořádáme fotbalové nábory dětí, vítáni jste ale samozřejmě v průběhu celého roku i mimo tyto akce. V sekci kontakty najdete spojení na trenéry jednotlivých kategorií. Těšíme se na Vás.

V roce 2023 našemu spolku byla poskytnuta účelová neinvestiční podpora a dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna v následujících dotačních titulech: