Na tomto rozcestníku můžete přejít na samostatné weby jednotlivých sportovních odvětví.

WWW.FOTBAL.TATRANKOHOUTOVICE.CZ

WWW.BASKETBAL-KOHOUTOVICE.CZ

WWW.TATRAN-KOHOUTOVICE-CYKLISTIKA.WEBNODE.CZ

WWW.TATRAN-KOHOUTOVICE-TENIS.WEBNODE.CZ

Vítejte na oficiálních stránkách organizace TATRAN Kohoutovice, z.s.

Organizace TATRAN Kohoutovice, z.s. je zapsaným spolkem. K 1. 10. 2016 došlo v souladu s požadavky soudobé legislativy ke změně názvu z Tělovýchovná jednota TATRAN Kohoutovice na TATRAN Kohoutovice, z.s.. Předchozí zápis společnosti Tělovýchovné jednoty TATRAN Kohoutovice do OR je datován k 31. 5. 1990. Náš spolek se od svého vzniku až do současnosti věnuje soustavnému zajišťování sportovního vyžití zejména pro obyvatele Kohoutovic a blízkého okolí. Převážná část naší činnosti je věnována organizační a trenérské práci s dětmi a mládeží. Naše organizace zastřešuje čtyři sportovní odvětví: FOTBAL, TENIS, BASKETBAL, CYKLISTIKA.

Udržujeme, zajišťujeme chod a snažíme se rozvíjet fotbalový stadion s přilehlým tenisovým areálem v Brně Kohoutovicích na ulici Voříškova.

Naše činnost je postavena především na odhodlání a práci velké skupiny nadšenců, kteří většinu svého volného času tráví snahou zajistit optimální podmínky pro provozování vybraných sportovních odvětví široké veřejnosti. Jsme otevřeni všem a srdečně Vás zveme do našich řad, pravidelně pořádáme nábory dětí a snažíme se rozšířit členskou základnu o další sportovce.

Náš fotbalový oddíl TATRAN Kohoutovice nabízí kvalitní fotbalové zázemí pro děti všech věkových kategorií. Snažíme se dát příležitost všem dětem. Naše hřiště je situováno v nádherném prostředí přírodní lokality Holedná. Neváhejte a přijďte mezi nás. Pravidelně pořádáme fotbalové nábory dětí, vítáni jste ale samozřejmě v průběhu celého roku i mimo tyto akce. V sekci kontakty najdete spojení na trenéry jednotlivých kategorií. Těšíme se na Vás.

Naši činnost podporuje po dlouhá léta řada sponzorů, kterým patří mimořádné poděkování. Hlavními partnery jsou: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihomoravský kraj, Město Brno, Městská část Brno-Kohoutovice. Poděkování patří samozřejmě také všem ostatním partnerům a přispěvatelům.


V roce 2019 našemu spolku Statutární město Brno, zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice, na základě uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č.j. 1119100016 a na základě usnesení ZMČ Brno-Kohoutovice Z 57/IV-19 písm. b) ze dne 24.04.2019 poskytlo dotaci typu B ve výši 105.000,- Kč.

V roce 2019 našemu spolku Statutární město Brno na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace TV a sport 2019, ž.č. 87a - provoz, činnost a soutěže ve fotbalu a dalších sportech ze dne 17.4.2019 poskytlo dotaci ze svých rozpočtových prostředků na jednotlivé projekty v celkové výši 380 000,- Kč.

V roce 2019 našemu spolku Statutární město Brno na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu mládežnického sportu pro rok 2019 - ž.č. 87b, 87c/MS - fotbal, basketbal ze dne 19.7.2019 poskytlo dotaci ze svých rozpočtových prostředků na jednotlivé projekty v celkové výši 456 000,- Kč.

V roce 2019 našemu spolku Statutární město Brno na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace pro rok 2019, ž.č. 7/OPR, oprava topení v objektu šaten fotbalového oddílu TJ Tatran Kohoutovice, z.s. ze dne 25.4.2019 poskytlo finanční dotaci z rozpočtových prostředků města Brna na projekt "Oprava topení v objektu šaten fotbalového oddílu TJ Tatran Kohoutovice, z.s.", jmenovitě na opravu topení v objektu šaten, výměnu kondenzačních kotlů a zajištění dodávky teplé vody pro sociální zařízení - sprchy, výměnu kombinovaného sporáku v areálu TATRAN Kohoutovice, z.s. v Brně ve výši 130 000,- Kč.Email správce webu: tatrankohoutovicezs@seznam.cz