Na tomto rozcestníku můžete přejít na samostatné weby jednotlivých sportovních odvětví.

WWW.FOTBAL.TATRANKOHOUTOVICE.CZ

WWW.BASKETBAL-KOHOUTOVICE.CZ

WWW.TATRAN-KOHOUTOVICE-CYKLISTIKA.WEBNODE.CZ

WWW.TATRAN-KOHOUTOVICE-TENIS.WEBNODE.CZ

Vítejte na oficiálních stránkách organizace TATRAN Kohoutovice, z.s.

Organizace TATRAN Kohoutovice, z.s. je zapsaným spolkem. K 1. 10. 2016 došlo v souladu s požadavky soudobé legislativy ke změně názvu z Tělovýchovná jednota TATRAN Kohoutovice na TATRAN Kohoutovice, z.s.. Předchozí zápis společnosti Tělovýchovné jednoty TATRAN Kohoutovice do OR je datován k 31. 5. 1990. Náš spolek se od svého vzniku až do současnosti věnuje soustavnému zajišťování sportovního vyžití zejména pro obyvatele Kohoutovic a blízkého okolí. Převážná část naší činnosti je věnována organizační a trenérské práci s dětmi a mládeží. Naše organizace zastřešuje čtyři sportovní odvětví: FOTBAL, TENIS, BASKETBAL, CYKLISTIKA.

Udržujeme, zajišťujeme chod a snažíme se rozvíjet fotbalový stadion s přilehlým tenisovým areálem v Brně Kohoutovicích na ulici Voříškova.

Naše činnost je postavena především na odhodlání a práci velké skupiny nadšenců, kteří většinu svého volného času tráví snahou zajistit optimální podmínky pro provozování vybraných sportovních odvětví široké veřejnosti. Jsme otevřeni všem a srdečně Vás zveme do našich řad, pravidelně pořádáme nábory dětí a snažíme se rozšířit členskou základnu o další sportovce.

Náš fotbalový oddíl TATRAN Kohoutovice nabízí kvalitní fotbalové zázemí pro děti všech věkových kategorií. Snažíme se dát příležitost všem dětem. Naše hřiště je situováno v nádherném prostředí přírodní lokality Holedná. Neváhejte a přijďte mezi nás. Pravidelně pořádáme fotbalové nábory dětí, vítáni jste ale samozřejmě v průběhu celého roku i mimo tyto akce. V sekci kontakty najdete spojení na trenéry jednotlivých kategorií. Těšíme se na Vás.

Naši činnost podporuje po dlouhá léta řada sponzorů, kterým patří mimořádné poděkování. Hlavními partnery jsou: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Jihomoravský kraj, Město Brno, Městská část Brno-Kohoutovice, Národní sportovní agentura a společnost Teplárny Brno, a.s. Poděkování patří samozřejmě také všem ostatním partnerům a přispěvatelům.


V roce 2020 našemu spolku byla poskytnuta účelová neinvestiční podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Zabezpečení činnosti mládežnických družstev fotbalového a basketbalového oddílu TATRANU Kohoutovice" evidovaná pod č.j. 33991/2020 v souhrnné  výši 100 tis. Kč.

V roce 2020 našemu spolku byla poskytnuta účelová neinvestiční podpora z rozpočtu města Brna (Program podpora sportu pro rok 2020 - TV a sport) na realizaci projektu "Zabezpečení provozu sportovního areálu pro fotbal, tenis a nohejbal, dále celoroční činnost fotbalu, basketbalu, tenisu a cyklistice, vč. účasti družstev mládeže v MP a KP ve fotbalu, basketbalu v MP a tenisu v OP" evidovaná pod č.j. MMB/0448622/2019 v souhrnné výši 380 tis. Kč.

V roce 2020 našemu spolku byla poskytnuta účelová neinvestiční podpora z rozpočtu města Brna (Program podpora sportu pro rok 2020 - Mládežnický sport) na realizaci projektů "Zabezpečení celoroční tréninkové činnosti a soutěží mládeže ve fotbalu (85b/MS) a v basketbalu (85c/MS)" evidované pod č.j. MMB/0448622/2019 v souhrnné výši 455 tis. Kč.
Email správce webu: tatrankohoutovicezs@seznam.cz